TOP
  /  Työn löytäminen   /  Parhaat urat ENFJ-persoonallisuuksille
Parhaat urat ENFJ-persoonallisuuksille

Parhaat urat ENFJ-persoonallisuuksille

ENFJ Myers-Briggsin persoonallisuustyyppi on idealistinen organisoija. Heillä on halu toteuttaa visioitaan ja synnynnäinen kyky nähdä potentiaalia muissa ihmisissä. Koska he pystyvät karismaattisuutensa ansiosta taivuttelemaan muut näkemään ja hyväksymään ideansa, he toimivat usein ihmisten kasvun katalysaattoreina.

ENFJ-persoonallisuus:

ENFJ tarkoittaa ekstrovertoitunutta, intuitiivista, tuntevaa ja arvostelevaa. ENFJ saa energiaa viettämällä aikaa muiden kanssa ja keskittyy mieluummin ideoihin ja käsitteisiin kuin yksityiskohtiin ja tosiasioihin. Kun hän tekee päätöksiä, hän perustaa ne arvoihin ja tunteisiin. He ovat mieluummin järjestäytyneitä ja suunnitelmallisia kuin joustava ja spontaani. ENFJ:tä kutsutaan joskus myös "opettajaksi", koska hän on kiinnostunut auttamaan muita kasvamaan ja kehittymään.

Tyypillisesti ENFJ-persoonallisuustyyppi on motivoitunut ja energinen. Heillä on usein tapana jongleerata monien eri asioiden kanssa, ja heillä on taipumus ottaa huomioon muiden tarpeet. Vaikka he ovatkin terävästi tietoisia maailman kärsimyksestä ja tuskasta, heillä on myös taipumus olla tulevaisuuteen suuntautuneita, optimistisia ja intuitiivisia, kun on kyse siitä, että he löytävät mahdollisuudet parannettavaa. He ovat usein hyvin kunnianhimoisia ja tuntevat jopa henkilökohtaista vastuuta siitä, että he tekevät voitavansa maailman parantamiseksi.

ENFJ:tä ohjaavat tyypillisesti altruismi ja syvä empatia muita kohtaan. He ovat intuitiivisia, kun on kyse toisten tunteista, ja he voivat reagoida tunteellisesti ympärillään oleviin ihmisiin. Heidän myötätuntonsa ei ulotu vain läheisiin ihmisiin. ENFJ on usein luonteeltaan humanitaarinen ja tuntee aitoa huolta ihmiskunnasta. Heidän on helppo kuvitella tai jopa kokea toisten tunteita, ja heidän on usein pakko toimia, jos he näkevät jonkun kärsivän.

ENFJ-persoonallisuustyyppi uskoo, että yhteistyö muiden kanssa on paras tapa saada asiat tehtyä, ja hänellä on taipumus haluta tukevia ja läheisiä suhteita muihin. He pitävät siitä, että heistä pidetään, ja he ovat herkkiä sekä myönteiselle että kielteiselle palautteelle. He odottavat parasta sekä itseltään että muilta, ja heillä on taipumus pettyä, jos he huomaavat, että muut eivät ole yhtä aitoja kuin he itse, kun on kyse heidän aikeistaan. He tekevät kovasti töitä ylläpitääkseen vahvoja suhteita muihin ja haluavat olla arvokas jäsen yhteisössään tai ryhmissään.

Parhaat urat ENFJ:lle:

Työelämässä ENFJ on henkilö, joka on motivoitunut organisoimaan muita myönteisten muutosten toteuttamiseksi. Hän ratkaisee ongelmia innokkaasti, varsinkin kun hän voi käyttää vahvaa intuitiotaan muista ihmisistä. He nauttivat yhteistyöstä ja työskentelevät parhaiten ympäristössä, joka on harmoninen ja jossa he pystyvät tukemaan ja kannustamaan muiden ihmisten kasvua. Työpaikalla ENFJ:t ovat usein mentorin rooleissa, ja heidän ensisijaisena tavoitteenaan on auttaa muita parantamaan osaamistaan.

Koska ENFJ pystyy luonnostaan organisoimaan muita hyödyntämään kykyjään ja koska hänellä on usein vahva visio työssään, häntä houkutellaan usein johtotehtäviin. He nauttivat tehtävästä, jossa he voivat keskittyä humanitaariseen tehtävään ja kehittää innovatiivisia aloitteita. He arvostavat tiimityötä ja haluavat saada käyttöönsä organisaation resurssit, joita he tarvitsevat ideoidensa toteuttamiseen.

ENFJ viihtyy ympäristössä, joka on ihmiskeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Hän suosii työympäristöä, jolla on selkeä humanitaarinen tehtävä ja jota ohjaavat rakentavat toimet. Ihannetapauksessa ENFJ pärjää parhaiten tehtävässä, jossa hän voi kehittää ja toteuttaa ideoita muiden hyvinvoinnin ja olosuhteiden parantamiseksi.

Parhaat työpaikat ENFJ:lle:

ENFJ:n paras ura on usein sellainen, jossa hän voi työskennellä tiiviisti muiden ihmisten kanssa ja käyttää taitojaan muiden asioiden parantamiseksi. Tämä persoonallisuustyyppi nauttii sosiaalisesta kanssakäymisestä ja toimii parhaiten silloin, kun hän pystyy vaikuttamaan myönteisesti muiden elämään. ENFJ:n parhaita uravaihtoehtoja ovat muun muassa seuraavat:

- Opettaja:

ENFJ-persoonallisuustyypin lempinimi on "opettaja", joten ei ole mikään yllätys, että tämä ura sopii ihanteellisesti näille henkilöille. ENFJ:llä on usein taipumus olla taitava selittämään käsitteitä muille ja mukauttamaan sitä oppilaan oppimistyylin mukaan. Lisäksi ENFJ:llä on usein myös paljon empatiaa, mikä on ihanteellinen ominaisuus opettajille, joiden on paitsi annettava opetusta myös arvioitava oppilaidensa ajatuksia ja tunteita.

- Opinto-ohjaaja:

ENFJ:n erittäin empaattinen luonne tekee hänestä ihanteellisen henkilön työhön, jossa hän viettää suurimman osan ajastaan ohjaamalla ja neuvomalla muita. Heillä on luontainen taipumus ottaa selvää ympäröivistä ihmisistä ja selvittää, miten he voivat auttaa muita.

- Myyntipäällikkö:

Koska ENFJ arvostaa henkilökohtaista vuorovaikutusta työssään, hän on usein ihanteellinen ehdokas myyntipäälliköksi. Tässä tehtävässä ENFJ nauttii siitä, että saa selville, mistä muut ihmiset ovat kiinnostuneita, ja selvittää, miten asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata. Lisäksi ENFJ ei aina tarvitse paljon apua suuren asiakaslistan rakentamisessa, sillä hän on itse-motivoitunut ja hyvin organisoitu. Menestyäkseen tässä tehtävässä ENFJ:n on kuitenkin yleensä työskenneltävä sellaisten tuotteiden tai palvelujen parissa, joihin hän uskoo.

- Julkiset suhteet:

PR-uralla on tärkeää pystyä ymmärtämään muiden ihmisten motiiveja ja tarpeita. Tämä tekee siitä ihanteellisen alan ENFJ:lle, joka saattaa usein intuitiivisesti tietää, miten arkaluontoisessa tai vaikeassa tilanteessa tulisi toimia. Lisäksi tällä nopeatempoisella alalla ammattilaisilta vaaditaan myös suurta itseohjautuvuutta ja itsekontrollia, jotka molemmat ovat yleensä ENFJ:n ominaisuuksia. Näissä tehtävissä on myös luova elementti, joka on ENFJ:n mieleen.

- Henkilöstöhallinto:

ENFJ-tyyppi on usein seurallinen ja viehättävä, minkä vuoksi muiden on helppo samaistua häneen. Tämän vuoksi he sopivat usein hyvin suhdetoiminnan pariin, jossa heidän vastuullaan on tehdä työpaikasta mukavampi ja tuottavampi paikka työnantajille. ENFJ:llä on myös loistavat viestintätaidot, sillä heidän intuitionsa ansiosta he pystyvät paremmin ymmärtämään toisten tunteita ja tuntemuksia - toinen ominaisuus, joka tekee heistä ihanteellisia tämäntyyppiseen työhön.

- Taidejohtaja:

ENFJ on usein vahvasti kiinnostunut taiteesta. Kun tähän yhdistetään se, että he ovat usein taitavia arvioimaan ja ymmärtämään muiden mieltymyksiä, heistä tulee usein erittäin hyviä taideohjaajia. Tällä alalla työskennellessään ENFJ onnistuu todennäköisesti erittäin hyvin tunnistamaan konsepteja, jotka todennäköisesti vetoavat suuriin ihmisjoukkoihin. Lisäksi he ovat erinomaisia ideoiden esittelyssä asiakkaille luontaisen kommunikaationsa ja luontevuutensa ansiosta. opetus taidot.

ENFJ-persoonallisuuden urat, joita kannattaa välttää:

Vaikka ENFJ-persoonallisuustyyppi voi menestyä millä tahansa valitsemallaan uralla, jotkut uravaihtoehdot eivät yksinkertaisesti sovi hänelle parhaiten, koska ne eivät anna ENFP:lle mahdollisuutta käyttää luontaisia kykyjään tai osallistua työhön, josta hän välittää. Tämän persoonallisuustyypin kannattaa välttää muun muassa seuraavia uria:

- Lainvalvonta:

Lainvalvonnassa työskentely edellyttää analyyttistä ja taktista osaamista sekä objektiivista suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Se ei mahdollista kovinkaan paljon luovuutta, vaikka ENFJ-yksilöä saattaakin houkutella se puoli lainvalvonnasta, jossa on kyse toisten auttamisesta. Pidätyksiä ja rikospaikkojen tutkimista sisältävä ura voi kuitenkin käydä nopeasti ylivoimaiseksi ja stressaavaksi ENFJ:lle, joka on luonnostaan hyvin empaattinen.

- Armeija:

Samoin kuin lainvalvonnassa, myös armeijassa työskentely, jossa on noudatettava tiukkoja sääntöjä ja käskyjä, on ENFJ:lle todennäköisesti tukahduttavaa. Tämän persoonallisuustyypin on todennäköisesti vaikea vain noudattaa käskyjä, kun hän ei ole niistä samaa mieltä. Lisäksi ENFJ:t ovat luonnostaan taipuvaisempia auttamaan yhteisöjä kuin sotimaan niitä vastaan, mikä tarkoittaa, että tämä ura on tyypillisesti täysin vastoin heidän vakaumustaan.

- Kirjanpito:

Vaikka useimmat ENFJ:t eivät välitä työskennellä numeroiden parissa, kirjanpitäjän ura, jossa heidän täytyy tehdä paperitöitä ja näppäillä numeroita tietokoneelle koko päivän, ei todennäköisesti ole mitään sellaista, mistä he nauttisivat. Tätä tehtävää on parasta välttää, sillä ENFJ ei pysty olemaan kovin usein vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja tehtävät voivat olla hyvin toistuvia.

- Yrityksen omistaja tai johtaja:

Vaikka ENFJ on synnynnäinen johtaja ja opettaja, hän ei aina sovellu hyvin yrityksen omistajaksi tai johtajaksi. Tämä johtuu siitä, että yrityksen omistaja tai johtaja joutuu usein tekemään vaikeita päätöksiä, jotka voivat vahingoittaa muita ihmisiä, mikä on ENFJ:lle stressaavaa ja järkyttävää.

Seurallinen ja luontainen opettaja, ENFJ on onnellisin työskennellessään muiden ihmisten kanssa sydäntä lähellä olevan asian parissa.

Lähetä kommentti

fiFinnish