AppJobs is a “Remote First” company

Posted: Svenska Nomader, June 30th 2020

AppJobs ville leva som de lärde och tog beslutet att gå “remote first” och därmed ge alla medarbetare möjlighet att jobba på distans – ifall de vill. Genom strategin vill AppJobs bygga en framtidssäker digital infrastruktur som dels utvecklar företagets arbetsprocesser men även ger flexibilitet till sina medarbetare – och därmed möjlighet att attrahera kompetens och erfarenhet från hela världen. Idag har de medarbetare som arbetar på distans från bland annat Brasilien, Uzbekistan och Amsterdam. Vi ville veta mer om hur det fungerar och fick till en intervju med AppJobs medgrundare och VD, Alok Alström.

Vad fick er att gå över till att bli remote-first?

Viktigast av allt för mig och ledningsgruppen på Appjobs har varit att själva leva som vi lär. Vi tror på gigekonomin som koncept och en del av den är möjligheten att kunna utföra ett jobb eller en uppgift genom digitala verktyg på distans. Att ha en bra infrastruktur som möjliggör arbete på distans gör också att företaget kan få bredare kompetens och erfarenhet, utan att människor tvingas flytta eller anpassa sig till en vardag som inte passar dem.

För snart ett år sedan startade vi AppJobs Institute för att närmare kunna analysera den transformation som sker globalt på arbetsmarknaden idag. Vi kan konstatera att den nya tekniken gör att transaktionskostnaderna för att sysselsätta en person för att utföra en mindre uppgift eller jobba heltid på distans inte är lika kostsamt som det varit innan.

Det är ett stort skifte som håller på att ske, och det handlar inte bara om att människor inte längre kommer jobba hela sitt liv på samma företag, utan även om att de kan bli än mer mobila i sitt levnadssätt. På det sättet kan man anpassa jobbet till familjen och sina övriga intressen, utan att karriär- eller jobbmöjligheter uteblir. Vi var övertygade om att detta var framtiden även innan coronapandemin startade, och därför lade vi det som grund när vi startade Appjobs. Utvecklingen kommer dock ske snabbare som ett resultat av att coronapandemin tvingat alla att lära sig vara produktiva utan att dagligen fysiskt träffa sina kollegor.