Di Digital: Future of Work Report 2020

Posted: Di Digital, June 12th 2020

Den svenska gigplattformen Appjobs ökade omsättningen med över 600 procent 2019. Samtidigt spår bolagets eget institut att hela gigsektorn kommer att växa markant 2020.

Coronakrisens effekter märks överallt – så också i gigsektorn. Som Di Digital rapporterat tidigare har flera gigjobbare, till exempel bud och apptaxichaufförer, sett förlorade arbetstillfällen till följd av pandemin.

Men behovet av en samhällsförändring kommer också att lyfta sektorn, slår Appjobs institute fast i en ny rapport kallad ”Future of work”, framtidens arbete.

”Det är framför allt två saker som jag tycker sticker ut i rapporten”, säger Appjobs grundare och vd Alok Alström och utvecklar:
”För det första kommer den här sektorn, som redan växer snabbt, att accelerera ännu snabbare. Och inte bara med fler arbetare. Fler företag kommer att vilja ’gigifieras’ och många nya gigföretag att starta”, säger han.

Att ”gigifieras”, förklarar han, handlar om att ställa om sin sin verksamhet med färre fasta anställda till fler ”on-demad-arbetare”.

Vilket leder Alok Alström in på den andra viktiga spaningen i rapporten.

”Många av de statliga åtgärder vi sett runt om i världen under pandemin har inte varit till hjälp för gigarbetare. De är i många fall en utsatt grupp som blivit ännu mer utsatta. Jag hoppas att den här rapporten kan belysa det och få upp frågan på den politiska agendan.”

Han menar att det behöver göras mer för att skydda gigjobbare i takt med att de blir fler till antalet och sektorn växer.

Även Appjobs som plattform och bolag växer i takt med utvecklingen. Bolaget passerade under början av året en miljon medlemmar och verkar nu på 34 marknader.

”De kommer till oss för att hitta gigjobb där de befinner sig och efter sina förutsättningar. Hos oss fyller de i vad de har – en cykel, en bil eller en licens av något slag – och sedan kan vi utifrån det lista de 15 bästa tjänsterna som de kan söka sig till.”