CEO Alok Alström on how AppJobs tackles the coronavirus crisis

Posted: Techarenan, April 17th 2020

Alok Alström, vd och medgrundare Appjobs

Marknadsplattform för gig-jobb

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– I takt med att COVID-19 har brett ut sig, har AppJobs fått ett stort tillskott av nya medlemmar. Bara under mars månad fick vi nästan 120 000 medlemmar. Vi ser att detta drivs av en accelererande arbetslöshet runtom i världen. En global undersökning som nyligen genomfördes av AppJobs Institute bland våra medlemmar visar att över hälften av de som sökt sig till oss gjort det för att de helt förlorat sin inkomst och över tre fjärdedelar har tappat intjäning i någon omfattning. 

Vi har bland annat lanserat AppJobs Covid-19 Resource Center och kommer inom kort lansera AppJobs Top-up program för att lättare hitta jobbmöjligheter och information om hur man börjar arbeta som egenföretagare. 

Coronakrisen har gjort att flera av våra partners inom de olika gigplattformarna har pausat eller minskat sin efterfrågan på arbetskraft som följd av att efterfrågan på deras tjänster har sjunkit. För dem ställer vi om servicen för att underlätta för dem att ta sig igenom krisen. Samtidigt har vi inlett samarbeten med företag inom sektorer som tidigare inte sett värdet av gig-ekonomin men nu börjar få upp ögonen för den. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– AppJobs som företag har inte påverkats negativt i ekonomiska termer ännu, men vi har som försiktighetsåtgärd förskjutit nyrekryteringar och infört tightare budgetrestriktioner. Våra team bygger nu nya typer av tjänster för att möta de uppkomna behoven hos våra medlemmar och partners. 

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi ser att arbetslösheten ökar globalt och att detta kommer att öka behovet av de tjänster vi tillhandahåller. Främst så kommer vår förmåga att hjälpa människor in på arbetsmarknaden genom att minska trösklarna vara avgörande. Det kommer fortsatt vara viktigt för oss att vara agila för de förändringar som sker i omvärlden och de möjligheter som kommer upp. Vi investerar därför ytterligare i interna strukturer för att säkerställa att vi är snabbfotade. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Det är välkommet att regeringen har agerat snabbt och med stimulanspaket som är förhållandevis lätta att förstå. I flera andra länder där vi är verksamma har det inte varit så.