Australian työmarkkinat ovat viime vuosina eläneet noususuhdannetta, ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena. Muiden maiden tapaan myös tuleva työstä ja automaation roolista keskustellaan paljon seuraavissa asiakirjoissa Australia myös. Tilastot osoittavat, että useat toimialat ovat vahvistuneet, kun taas toiset eivät ole kasvaneet.

Tämä kannustaa tietenkin opiskelijoita ja työnhakijoita seuraamaan suuntauksia ja kouluttautumaan niiden mukaisesti. Tietämys Australian työmarkkinoista ja niiden suuntauksista voi itse asiassa auttaa expats/maahanmuuttajat valmistautuvat myös oleskeluun Australiassa. HSBC:n vuoden 2018 tutkimuksen mukaan maanosa on yksi parhaita paikkoja ulkosuomalaiset.

työpaikat Australiassa

1 Australian työmarkkinat

Australian hallitus julkaisi työmarkkinoita esittelevän raportin, joka sisältää yksityiskohtaisia tekstejä eri toimialoista ja ammateista. Tutkimuksen mukaan maassa työskentelee noin 12,4 miljoonaa ihmistä, joista 14 prosenttia on nuoria. Lisäksi käy ilmi, että kokoaikatyön 3,6%:n kasvu vaikutti eniten työllisyyden kasvuun.

Silti monilla nuorilla on edelleen vaikeuksia saada pitkäaikaista työtä. Heille lyhytaikaiset sivutoimiset työt voivat olla vaihtoehto ansaita rahaa kokopäivätyön etsimisen ohessa, jos he haluavat sitä sen sijaan, että ansaitsisivat elantonsa freelance-urakoitsijana Australiassa.

2 Australian voimakkain työllisyyskasvu

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon, tieteellisten ja teknisten palvelujen, koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kaltaisten alojen ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Korkeasti koulutettujen (koulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden) ryhmien, kuten johtajien, ammattilaisten jne. kysyntä todennäköisesti kasvaa myös tulevaisuudessa. Nuoret työntekijät tekevät yleensä töitä, jotka eivät edellytä koulun jälkeistä pätevyyttä. Myynnin, vanhusten- ja vammaistenhuollon sekä sairaanhoitotyön alalla työskentelevien ulkomaalaisten/maahanmuuttajien tulevaisuus on lupaava, sillä näiden työpaikkojen määrä on kasvanut.

Näistä 19 toimialasta viisi suurinta työllistävää toimialaa ovat terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, vähittäiskauppa, rakentaminen, ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut sekä koulutus. Eniten uusia työpaikkoja luotiin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin (301 600 lisää), rakentamiseen (188 800) ja koulutukseen (126 500). Nuoret työskentelevät yleensä vähittäiskaupassa (noin 386 000), majoitus- ja ravitsemispalveluissa (385 000) ja rakentamisessa (175 000).

työpaikat Australiassa

3 Suosituin Side Hustles Australiassa

Lähes 5 miljoonaa australialaista tekee sivutoimista työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että he tekevät joko urakkatyötä elääkseen tai tekevät freelancer-työtä sivutoimisesti. Australiassa suosituimpia alustoja ovat Etsy, Uber, Airbnb, Upwork ja Fiverr. Working Holiday Visa- tai Work and Holiday Visa -viisumilla työskentelevät ulkomaalaiset/maahanmuuttajat voivat mahdollisesti työllistyä sosiaalisen median markkinoijana, virtuaaliassistenttina ja mystery shopperina.

Etsitkö suosittuja sivutoimisia harrastuksia Australiassa?
Haku osoitteessa Brisbane, Kultarannikko, Melbourne, Perth tai Sydney!

työpaikat Australiassa

Lue lisää

- Matkusta Australiaan Working Holiday -viisumilla
- Airtasker | Australian suosituin keikkatalouden alusta
- Parhaat paikat ulkosuomalaisille vuonna 2019
- Työskentely ulkomailla - lyhyt johdanto
- Tutustutaan Yhdysvaltojen työmarkkinoihin
- Työviisumi Yhdysvaltoihin
- Työloma Yhdysvalloissa
- Työskenteletkö Yhdysvalloissa ilman green cardia? Työlupa-asiakirja voi olla ratkaisu
- Työskentely lomaviisumilla Kanadassa
- Työluvan saaminen Kanadassa
- Suunnitteletko muuttoa Eurooppaan töihin?
- Työpaikkoja Euroopassa amerikkalaisille
- Etsitkö työtä Yhdistyneestä kuningaskunnasta?
- Työviisumi Yhdistyneessä kuningaskunnassa
- Oletko Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva EU:n kansalainen, joka on huolissaan Brexitistä?