TOP
  /  Työn löytäminen   /  Parhaat urat INFP-persoonallisuuksille
Parhaat urat INFP-persoonallisuuksille

Parhaat urat INFP-persoonallisuuksille

Myers-Briggsin INFP-persoonallisuustyyppi on mielikuvituksellinen idealisti, jota ohjaavat hänen omat keskeiset uskomuksensa ja arvonsa. Tämän persoonallisuustyypin ihmisille mahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä. He kykenevät näkemään mahdollisuuksia parempaan tuleva ja käyttää omaa yksilöllistä taitoaan merkityksen ja totuuden etsimiseen.

INFP-persoonallisuus:

INFP tarkoittaa introvertoitunutta, intuitiivista, tuntevaa ja havaitsevaa. He saavat energiaa viettämällä aikaa yksin ja keskittyvät mieluummin ideoihin ja käsitteisiin kuin yksityiskohtiin ja tosiasioihin. INFP tekee päätöksiä arvojensa ja tunteidensa perusteella, ja hän on mieluummin spontaani kuin liian järjestelmällinen. Koska heillä on taipumus sympaattiseen idealismiin ja lempeään myötätuntoon muita kohtaan, INFP-persoonallisuustyyppiä kutsutaan lempinimellä "parantaja".

INFP on usein henkilö, joka arvostaa aitoutta. He haluavat olla yksilöllisiä ja omaperäisiä kaikessa, mitä tekevät, ja usein he etsivät totuutta ja merkitystä. He eivät ole kiinnostuneita perinteiden noudattamisesta, vaan tutkivat mieluummin arvojaan ja ihanteitaan ennen kuin päättävät, mikä tuntuu oikealta itselleen. Usein INFP on epäsovinnainen ja omalaatuinen, eikä hän tunne halua mukautua; hän on mieluummin rehellinen itselleen kuin sopeutuu joukkoon.

INFP-persoonallisuustyyppi on huolehtiva, myötätuntoinen ja herkkä. He ovat syvästi huolissaan omasta ja muiden henkilökohtaisesta kasvusta. He uskovat, että jokaisen ihmisen on tärkeää löytää oma polkunsa, ja heillä on taipumus olla sekä tuomitsematta että yksilökeskeisiä. He viettävät mielellään aikaa omien arvojensa ja ajatustensa tutkimiseen ja rohkaisevat muita lempeästi tekemään samoin. INFP on usein myös taiteellinen ja luova ja etsii aina uusia tapoja ilmaista itseään.

Muiden ihmisten kanssa INFP uskoo vahvasti, että jokaisen ihmisen tulisi kulkea omaa polkuaan, ja hänellä on taipumus hyväksyä ihmiset sellaisina kuin he ovat ja suhtautua ihmissuhteisiinsa tuomitsematta. Heillä on usein taipumus olla mukautuvaisia ja joustavaja kykenee helposti näkemään erilaisia näkökulmia. Muiden ihmisten tukeminen on heille tärkeää, mutta he eivät kuitenkaan pidä siitä, että heidän arvojaan loukataan, varsinkaan sellaisten ihmisten toimesta, jotka väittävät, että on olemassa vain yksi oikea tapa tehdä asioita.

Parhaat urat INFP:lle:

INFP suosii työtä, jossa hän voi auttaa muita ja joka vastaa hänen henkilökohtaisia arvojaan; aseman tai rahan tavoittelu työpaikalla on harvoin hänen tavoitteensa. Tyypillisesti heitä motivoivat inspiraatio ja visio, ja he suosivat urapolkua, joka antaa heille mahdollisuuden työskennellä heille tärkeiden asioiden ja hankkeiden parissa.

INFP on luova ongelmanratkaisija, joka pyrkii usein ymmärtämään ja ratkaisemaan monimutkaisia asioita. He nauttivat innovoinnista ja omaperäisten ideoiden keksimisestä, erityisesti silloin, kun niitä käytetään ihmisten olosuhteiden parantamiseen. Ihanteellinen työympäristö antaa heille mahdollisuuden käyttää kykyään nähdä ainutlaatuisia ratkaisuja ja ilmaista yksilöllisyyttään työskentelytavoissaan.

INFP nauttii itsenäisestä työskentelystä, ja hän suosii työympäristöä, jossa hänellä on valta päättää, miten ja milloin projekti saadaan päätökseen. He ovat usein hyviä tiimipelaajia, mutta haluavat kuitenkin olla vapaita antamaan oman persoonallisen leimansa työhönsä tiimiympäristössä. INFP:lle on tärkeää, että hän työskentelee sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat joustavia, kannustavia, yhteistyökykyisiä ja yhtä intohimoisia ihanteidensa suhteen.

Parhaat työpaikat INFP:lle:

INFP-persoonallisuudet ovat luovia ja välittäviä, joten he sopivat hyvin uralle, jolla he voivat ilmaista henkilökohtaisia arvojaan ja yksilöllisyyttään. INFP-persoonat työskentelevät usein auttamisammateissa, joissa he voivat tuoda empatiaansa ja myötätuntoaan muiden käyttöön. He sopivat myös taiteellisiin ja luoviin tehtäviin, joissa he voivat olla ainutlaatuisia ja ajatella vapaasti. Joitakin INFP:lle sopivia huippu-uria ovat muun muassa:

- Taiteet ja humanistiset tieteet:

Menestyminen taidealalla tulee INFP:lle usein luonnostaan, sillä heillä on yleensä loputon luova lahjakkuus. He ovat kuitenkin usein ihmisiä, jotka kaipaavat yksinäisyyttä, ja siksi he hakeutuvat taidealoille, joilla he voivat työskennellä yksin tai kulissien takana. Multimediataiteilija, animaattori, kirjailija tai kuvataiteilija ovat kaikki ihanteellisia taidealan uratehtäviä INFP:lle.

- Liiketoiminta ja teknologia:

Nykyään yritykset keskittyvät hyvin usein teknologiaan ja ovat monipuolisia. Vaikka asiakas- tai myyntitehtävät saattavat olla INFP:lle liian stressaavia, on useita liiketoimintatehtäviä, joissa hän voi käyttää herkkyyttään, luovuuttaan ja kykyään nähdä kokonaisuuksia. Joitakin liike-elämän ja teknologian uria, joissa INFP voi menestyä, ovat esimerkiksi henkilöstöpäällikkö, varainhankintapäällikkö, tekninen kirjoittaja, UX-suunnittelija, suunnitteluteknologi ja UX-suunnittelija.

- Viestintä ja kaupallinen media:

INFP-persoonallisuustyyppi on taitava luomaan yhteyksiä. He nauttivat usein sekä lukemisesta että monimutkaisista aiheista keskustelemisesta ja viihtyvät ongelmanratkaisuympäristöissä. He ovat usein luonnostaan lahjakkaita kuvataiteissa ja vieraissa kielissä, minkä vuoksi he sopivat hyvin viestinnän ja kaupallisen median eri urapoluille, kuten graafiseksi suunnittelijaksi, toimitukselliseksi suunnittelijaksi, videokuvaajaksi, valokuvaajaksi, copywriteriksi, toimittajaksi, elokuvaleikkaajaksi ja tulkiksi.

- Terveydenhuolto:

INFP-ihminen on usein hyvin perillä paitsi omista tunteistaan myös muiden tunteista. He pyrkivät lisäksi varmistamaan, että muiden ihmisten emotionaaliset tarpeet tulevat tyydytetyiksi, mikä tekee heistä ihanteellisia moniin terveydenhuollon tehtäviin, kuten mielenterveysalan ammattilaiseksi, neuvonantajaksi, hierojaksi ja fysioterapeutiksi.

- Koulutus:

Toinen auttava urapolku, joka voi sopia INFP:lle, on koulutus. Koulutusalalla työskentely on usein ihanteellista tälle persoonallisuustyypille, sillä sen avulla hän voi auttaa muita ihmisiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa ja tukea opiskelijoita heidän löytäessään omaa polkuaan elämässä. INFP:n hyväksyvä ja tuomitsematta jättävä luonne tekee hänestä usein ihanteellisen henkilön tällaiseen tehtävään. INFP-ihmiset voivat menestyä esimerkiksi opinto-ohjaajan tai kirjastonhoitajan tehtävissä.

INFP-persoonallisuus Urat, joita kannattaa välttää:

Vaikka kuka tahansa persoonallisuustyyppi voi menestyä millä tahansa uralla, jotkut ammatit eivät sovi hyvin INFP:n luontaisille vahvuuksille, mieltymyksille ja ihanteille. Ura, joka vaatii INFP:tä työskentelemään luontaisten mieltymystensä ulkopuolella, käy nopeasti rasittavaksi ja stressaavaksi, eikä se todennäköisesti houkuttele INFP:tä alun alkaenkaan. Joitakin tärkeimpiä uria, joita INFP:n kannattaa välttää, ovat muun muassa seuraavat:

- Armeija:

On ymmärrettävää, että armeija ei todennäköisesti houkuttele INFP:tä, sillä tämäntyyppinen työ ei ole kovinkaan luovaa. Tällainen ura olisi hyvin tylsä ja tylsä, ja INFP kokisi, että hänen luovat kykynsä menevät täysin hukkaan. Lisäksi INFP:lle, joka pitää itsenäisestä työskentelystä ja työnsä vapaudesta, armeijan ura, jossa on niin tiukat säännöt ja jossa on noudatettava käskyjä kyseenalaistamatta, muuttuisi nopeasti stressaavaksi.

- Myynti:

INFP:n pääpiirteitä ovat vahvat arvot ja kekseliäisyys, joita molempia aliarvioidaan, jos INFP työskentelee myyntiuralla. Koska INFP:tä ei ohjaa sosiaalinen asema tai varallisuus, myyntityö ei todennäköisesti tyydytä häntä tai hän voisi menestyä siinä kovin hyvin. Myyntihenkilönä INFP:tä saatetaan vaatia mainostamaan vähemmän ihanteellisia tuotteita, mihin tämä persoonallisuustyyppi ei yksinkertaisesti ole valmis.

- Lainvalvonta:

Työskentely lainvalvonnassa ei sovi INFP-persoonallisuustyypille. INFP-tyyppi on usein kevytmielinen ja taiteellinen, minkä vuoksi hänellä olisi vaikeuksia selviytyä uuvuttavasta poliisiurasta, joka edellyttää häneltä suurta henkistä ja fyysistä kestävyyttä. Lisäksi kaikenlainen työ, jossa INFP:n on noudatettava käskyjä, kuten lainvalvonnassa työskentely, jättäisi INFP:n tuntemaan, että hänen itsenäisyytensä on rajoitettu.

- Tekniikka:

Vaikka INFP:t ovat yleensä loistavia luovuudellaan, tekniset ja mekaaniset taidot eivät aina ole heidän vahvuutensa. Tämän vuoksi insinöörin rooli tuntuu heistä todennäköisesti hyvin tylsältä ja ikävystyttävältä. Tekniset käsikirjat, tekniset ohjeet, elektroniikan kokoaminen ja purkaminen sekä koneet ovat todennäköisesti kaikki viimeisiä asioita, joista INFP on kiinnostunut. Koska he ovat luovempia ja taiteellisempia ihmisiä, matematiikka ei yleensä ole tämän persoonallisuustyypin vahvuus.

- Laki:

Mikään lakialalla ei todennäköisesti miellytä INFP-persoonallisuustyyppiä. Asianajajana INFP saattaa joutua taistelemaan sellaisten asioiden puolesta, joista hän ei ole samaa mieltä, mikä on viime kädessä vastoin hänen uskomuksiaan ja ihanteitaan ja muodostuu hänelle nopeasti ongelmaksi työpaikalla. Lisäksi luonnostaan introvertti INFP saattaa olla vaikeuksissa menestyäkseen lakimiesuralla, jossa hänen odotetaan olevan helposti lähestyttävä ja sitoutuva monenlaisten ihmisten kanssa. Työskentely lakialalla voisi jopa vahingoittaa INFP:n mielenterveyttä ja johtaa ahdistuneisuuteen ja masennukseen, joten sitä on parasta välttää.

Lempeä, luova ja rento INFP-persoonallisuustyyppi suosii työympäristöä, jossa hän voi auttaa muita, työskennellä tehtävässä, jossa hän voi olla luova, ja pitää kiinni uskomuksistaan ja ihanteistaan. Luontaisina introvertteina he työskentelevät mieluiten yksin tai pienessä tiimissä, jossa on samanhenkisiä ihmisiä.

Lähetä kommentti

fiFinnish